Na briga centenária de Cuba pola independéncia, Obama é só un lance

Fernando Martinez Heredia – Granma Abraido e furioso pola liberación cubana en 1959, Estados Unidos emprendeu outra guerra contra Cuba na que aplicou todos seus recursos. Endebén, a Revolución asinou con sangue o seu socialismo cubano e venceu en Girón; con heroísmo incomprensibel para eles o povo fíxose Maceo na Crise de Octubro. Estados Unidos … Segue lendo Na briga centenária de Cuba pola independéncia, Obama é só un lance