DECLARACIÓN CONTRA O BLOQUEO

Cando o bloqueo do xigante estadounidense contra a pequena Cuba cumpria case seis décadas, a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobaba en outubro de 2017, con 191 votos a favor dos 193 posíbeis, unha resolución contra o ilegal cerco económico, comercial e financeiro.

Dende Galiza, a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil promove agora unha nova declaración co obxetivo de obter do Parlamento de Galicia unha declaración institucional pedindo o levantamento deste bloqueo que é contrario a todos os principios do dereito internacional. Para iso queremos contar coa túa asinatura de apoio ao manifesto, quer individualmente quer en representación dun colectivo ou entidade.

Manifesto

A CUBA ASÍSTENLLE O DEREITO E A RAZÓN CONTRA O BLOQUEO

Cuba ten todo o dereito a recusar o Bloqueo ditado polos Estados Unidos. Mesmo podería invocar o Manifesto da Independencia norteamericana (1776) para denunciar a letal interferencia política e económica, establecida por Dwight Eisenhower hai 58 anos e continuada por outros 10 presidentes co imperial propósito de evitar o exemplo dun pequeno país que loita pola súa independencia e a xustiza e contra as desigualdades económicas.

O dereito de todas as nacións do mundo a resistir unha intervención aberta e criminal nos seus asuntos de parte doutro Estado, está tamén no centro da Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán de 1789 e da Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 1948, que inspira a constitución das Nacións Unidas e que resume a rebeldía contra a inxustiza dende que o mundo é mundo.

A Cuba, polo tanto, asístelle o dereito e, por riba, ten razón. Dotándose de leis xustas e defendéndose da intromisión imperial, unha pequena illa sen recursos, consegue o Índice de Desenvolvemento Humano máis respectuoso do planeta, a docencia máis ubicua e completa e indicativos de saúde e esperanza de vida superiores aos da máis conspicua acumulación de capital. Procura a paz e a convivencia dende a cooperación socialista, a medio da aprendizaxe colectiva e dende movementos de base ben organizados que lle permiten, entre outros exemplos, intervir solidariamente no mundo moito antes e mellor que todos os estados da Globalización. Estados Unidos debe respectar o dereito de Cuba e o voto por aclamación da Asemblea Xeral da ONU contra o Bloqueo!

DEFENDAMOS O EXEMPLO DA CUBA INDEPENDENTE E SOBERANA !!

ESIXAMOS O LEVANTAMENTO DO BLOQUEO CONTRA CUBA !!

Apoia

  Apoios recadados

  #Nome
  PRIMEIROS APOIOS
  1Abal López-Valeiras, Mercedes
  2Abal López-Valeiras, Xose Carlos
  3Abraldes Fernández, Xerardo
  4Acuña Mella, Victor M
  5Alaniz González, Susana Beatriz
  6Alfaia Caride, Arantza
  7Alonso Alcalde, Pablo
  8Alonso Fernández, María
  9Alonso Fernández, Pedro
  10Alonso López, Aloia
  11Alonso Manzanares, Luís Manuel
  12Alonso Pereira, Alberte
  13Alonso Pérez, Xabier
  14Álvarez Cáccamo, Celso
  15Álvarez Cáccamo, Alfonso
  16Álvarez Cáccamo, Xosé María
  17Álvarez Chamosa, Ana María
  18Álvarez Fernández, Yolanda
  19Alvite Gándara, Valentín
  20Amaro Camaño, Braulio
  21Amigo Martínez, Luz
  22Amil Permuy, Fran
  23Amoedo López, Gonzalo
  24Angueira Viturro, Anxo
  25Angustia Gómez , Vanessa
  26Ansede Estraviz, Alberte
  27Antón Pedreira, Xosé
  28Araújo López, Olaf
  29Araujo Melón, Francisco
  30Arias Curto, Antón
  31Armas García, Celia María
  32Asociacion Cultural Fuco Buxán (Ferrol)
  33Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (AGABO)
  34Badawi, Fayez
  35Bará Torres, Luís
  36Barahona Martín, Magdalena
  37Barciela Varela, Isaura
  38Barreiro Antón, Iria
  39Barreiro Felpeto, Aldo
  40Barreiro Felpeto, Bruno
  41Barreiro Felpeto, Lidia
  42Barreiro López, Manuel
  43Barreiro Martínez, David
  44Barreiro Martínez, Sonia
  45Barreiro Rodríguez, Concepción
  46Barreiro Rodríguez, Xacinto
  47Barros Suárez, León
  48Barxa Álvarez, Nemesio
  49Baz Rodríguez, Noemí
  50Beiras Cal, Antón
  51Beiras Torrado, Carme
  52Beiras Torrado, Xosé Manuel
  53Beiroa Otero, Iria
  54Bellón Martínez, Leticia
  55Benítez Fernández, Uxío
  56Bernárdez Alvarado, Mª Victoria
  57Blanco Domínguez, Isabel
  58Blanco Pérez, Miguel
  59Bonet Sole, Ana
  60Borines Fernández, José Luís
  61Bossa Pereira, Camila
  62Bouzas Álvarez, Antón
  63Bouzas López, Inés
  64Braxe Mendiá, Lino
  65Brenlla Outeiro, Dina
  66Bugallo Sánchez, Laura
  67Busto Antelo, Luís Manuel
  68Cabada Álvarez, Anxo
  69Cabana Yanes, Dario Xóan
  70Caeiro Martínez, Soledad
  71Caeiro Sola, Mercedes
  72Cal Atan, Xosé
  73Cal Ogando, Marcos
  74Calado Mayan, Xosé Lois
  75Calero Prado, Xerome
  76Calvelo Rozas, Lois
  77Camaño Fandiño, Manuel
  78Camaño Fandiño, Mónica
  79Campo Domínguez, María Pilar
  80Canitrot Trillo, Mª Xosé
  81Cao Vázquez, Emilio
  82Caride Correa, Felix
  83Caride Correa, Manuel
  84Carreira Varela, Ana María
  85Carreiro Montero, Xosé (Pepe Carreiro)
  86Carril Vázquez, Paulo
  87Carrillo Santiago, Bernardo
  88Carro Suárez, Francisco
  89Casal Rodríguez, Patricia
  90Castedo Villar, José M.
  91Casteleiro Borrego, Concepción
  92Castro Berguer, Ricardo
  93Castro Cao, Mari Carmen
  94Castro Zas, Ángel M.
  95Cañedo Sainz, Ernesto
  96Cela Díaz, Rubén
  97Chapela Santomé, Gonzalo
  98Chaves Fariña, Olaia
  99Cibeira Taboada, Pablo
  100Cid Cabido, Xosé
  101Collazo Castro, Xosé
  102Comesaña Pampillón,Telmo
  103Corbelle Rico, Eduardo
  104Corralo Domonte, Esther
  105Corralo Domonte, Margarita Yolanda
  106Correa Piñeiro, Duarte
  107Costas Lorenzo, Alba
  108Costoia Viqueira, Ana Belén
  109Costoya Garea, Mª Xesús
  110Costoya Mateo, José Carlos
  111Cotobade Tombo, Carlos
  112Couso Permuy, Javier
  113Crego Rodríguez, Guillermo
  114Cruces Artero, Concepción
  115Cuadrado Caruncho, Ángeles
  116Cuadrado Rey, Ana
  117Cuevas Raposo, Luisa
  118Cuevas Rodríguez, Esteban
  119Darriba Calviño, Rosa María
  120Darriba Fernández, Emilia
  121de Castro García, Juan
  122de Castro García, Manuel
  123de Miguel Campos, Emilio
  124de Toro Santos, Xesús Miguel (Suso de Toro)
  125de las Heras Cores, Victor
  126del Bosque Zapata, Henrique
  127del Rio Iglesias, Erea
  128Díaz García, Miguel
  129Díaz Pérez, Yolanda
  130Diéguez Vázquez, Lois
  131Dios Martínez, José A.
  132Diz Lago, Jurjo
  133Doldán García, Xoan R.
  134Domínguez Olveira Santiago
  135Domínguez Olveira, Santiago
  136Domínguez Rial, Manuel
  137Durán Alonso, Emilia
  138Durán Moreiras, Antonio (Morris)
  139Enjamio Carreira, Carlos
  140Escobar Vidal, Fernando
  141Esperón Fontán, David
  142Estevez Álvarez, María
  143Estévez Costa, Isabel
  144Estévez Freijeiro, Xoàn Manuel
  145Estévez Rodríguez, Mª Pilar
  146Fajardo Fariñas, Jesús
  147Fandiño Rodríguez, Luz
  148Felpeto Lagoa, Matilde
  149Fernán-Vello, Miguel Anxo
  150Fernández Abraldes, Xosé Manuel
  151Fernández Álvarez, Manuel Santiago (Manuel Forcadela)
  152Fernández Castro, Marta
  153Fernández Castro, Martín
  154Fernández Davila, Olaia
  155Fernández Díaz, Sergio
  156Fernández Fernández, Miguel Anxo
  157Fernández Fernández. Sandra
  158Fernández Gómez, Alexandra
  159Fernández González, Fernando
  160Fernández Leal, Carlos Ignacio
  161Fernández Leal, Flor
  162Fernández Leal, Francisco Javier
  163Fernández Leal, José Luís
  164Fernández Leal, María Ángeles
  165Fernández Leal, María Cristina
  166Fernández Leal, María Teresa
  167Fernández Leal, Ramón
  168Fernández Lores, Miguel Anxo
  169Fernández Oliveira, Henrique
  170Fernández Pérez-Sanjulián, Carme
  171Fernández Piñeiro, Manuel
  172Fernández Rodríguez, Constantino
  173Fernández Rodríguez, Tirso
  174Fernández Silva, Alberte
  175Fernández Zunzunegui, Emilio
  176Ferrín Brocos, Francisco Javier
  177Figueroa Panisse, Adela
  178Figueroa Vázquez, María Teresa
  179Filgueiras Fachal, Paulo
  180Fontes Moledo, Carlos
  181Francés Rodríguez, Blanca
  182Freijanes Rivas, Amalia
  183Freitas González, Yolanda
  184Freixeiro Álvarez, Xaquín
  185Galocha Seivane, Luz
  186Gamallo Lama, Patricia
  187Gamborino Amaro, René
  188Gándara Alonso, Angelina
  189García Baró, Federico
  190García Crego, Emilio
  191García Crego, Xosé Manuel
  192García Fernández, Javier
  193García Fernández, Pablo
  194García Negro, María Pilar
  195García Negro, María do Carme
  196García Novás, Victor
  197García Pintos, Anxo Lois
  198García Plata, Victor
  199García Rivas, Xulio
  200García Seoane, Angel
  201García Suárez, Xenaro
  202García Súarez, Xosé Alberto
  203García Teijeiro, Antonio
  204García-Rodeja Arribí, Carmen
  205Garrido Couceiro, Xoán Carlos
  206Garrido Pan, María Esther I.
  207Gefaell Chamochin, Blanca
  208Gómez Álvarez, Miguel Angel
  209Gómez Alén, José
  210Gómez Pipas, Manuel
  211Gómez Rozados, Alex
  212Gómez Sanmartín, Alfredo David
  213Gómez-Reino Varela, Antón
  214González Lirio, Gutien
  215González Lirio, Sainza
  216González Blasco, Luís (Foz)
  217González Garrido, Manuel
  218González González, Segundo
  219González López, Elisardo
  220González López, Luís (Ferreiro)
  221Gónzález Pazos, Aida
  222González Vázquez, Ana
  223González-Alegre, Alberto
  224Gurría Porta, Julita
  225Gurriarán Rodríguez, Ricardo
  226Harguindey Banet, Henrique
  227Hermida García, Modesto
  228Hernando Nuevo, Ignacio
  229Huete Vales, Anxel
  230Iglesias Fernández, Andrea
  231Iglesias Nuñez, Pablo
  232Janeiro Vilaboa, Juan
  233Jiménez Casas, Cipriano Luís
  234Jorquera Caselas, Francisco
  235Lago González, Paula
  236Lamas Baños, Álvaro
  237Lamas Díaz, Roberto
  238Landín Aguirre, Elvira
  239Lareo Fernández, Ana
  240Lareo Fernández, María
  241Lareo Sánchez, Miguel Angel
  242Le Gall, Raymonde
  243Leal Fariña, Xosé
  244Leira Sanmartín, Africa
  245Lima Rodríguez, Elena
  246Liméns Sexto, Sonia
  247Lobeira Domínguez, Bieito
  248López Vérez, Ana Belén
  249López Bernardez, Xosé Carlos
  250López Campos, María Eugenia
  251López Carreira, Anselmo
  252López Carreira, Xesús
  253López Dobao, Antón
  254López González, Alejandro
  255López Martínez, Alberto
  256López Martínez, Iago
  257López Palacio, Martha
  258López Paz, Gonzalo
  259López Pazos, Celso X.
  260López Pérez, Joám Francisco
  261López Piquín, Rodrigo
  262López Rodríguez, Anxo Benigno
  263López Silva, José Antonio
  264Lores Santacecilia, Francisco
  265Losada Ruiz, José Luís
  266Loures Taracido, Patricia
  267Louzao Blanco, Rafael
  268Louzao Rodríguez, Anxo
  269Luca de Tena, Gustavo
  270Lugrís Álvarez, Igor
  271Maiz Vázquez, Bernardo
  272Malvar Figueroa, Rafael
  273Malvido Cabirto, Miguel
  274Manuel Pinheiro, Xesús
  275Marco López, Aurora
  276Mareda Blanco, Xosé Ramón
  277Marín Castro, Aitor
  278Marino Amigo, Celsa
  279Mariño Villanueva, Elena
  280Martínez Diz, Lucía
  281Martínez García, Consuelo
  282Martínez González, Xurxo
  283Martínez Martínez, Elena
  284Martínez Pérez, César (Goldi)
  285Martínez Pradeda, Alejandro
  286Martínez Randulfe, Fernando
  287Martínez-Corbalán Puche, Carmen
  288Mascuñan Tolón, Patricia Silvia
  289Maset Catalá, Mari Luz
  290Méndez Díaz, Xosé Manuel
  291Méndez Ferrín, Xosé Luis
  292Méndez Gómez, Rosa Mª
  293Milla González, Feliciano
  294Miranda Paz, Ana
  295Molina Raspal, Teresa
  296Montilla Cancho, Juan Enrique
  297Montoya Mateo, Xosé Carlos
  298Morais Alvares, Carlos
  299Mosquera Lorenzo, Cesar
  300Moure Pereiro, Teresa
  301Mourin González , María Teresa
  302Mouriño Espiñeira, Karina
  303Murado García, Miguel Anxo
  304Navaza Rodríguez, Tareixa
  305Neira López, Carmen
  306Nieto Iglesias, Arturo
  307Novoa Diéguez, Ana Mª
  308Nuñez Ramos, José Ramón
  309Nuñez Rodríguez, Carlos
  310Núñez Vila, David
  311Ocampo Pereira, Luisa
  312Ojea Pérez, Antonio
  313Ojea Pérez, Ignacio
  314Otero Fernández, Serafín
  315Outeiro Baamonde, Carlos
  316Ozores Peixoto, Araceli
  317Pahino Vázquez, José Antonio
  318Pahino da Silva, Catalina
  319Parada Fernández, Celso
  320Páramo Jáudenes, Cristina
  321Parcero Rodríguez, Enrique
  322Paz Canalejo, Xabier
  323Pazo Blanco, Ana
  324Pazos Martínez, Mónica
  325Peixoto Losada, Carlos
  326Pequeño González, Mirta
  327Pereira Carballo, Aurichu
  328Pereira González, Dionísio
  329Pereira Pereiro, Francisco Javier
  330Pereira Pereiro, Pilar
  331Pereira Varela, Ana
  332Pereira de la Torre, Evaristo
  333Pereiro Castro, Rafael
  334Peres Pena, Alexandre
  335Pérez Abeledo, Arturo
  336Pérez Castrillo Lois
  337Perez Castrillo, Lois
  338Pérez Correa, Rubén
  339Pérez Costas, Fernando
  340Pérez Dávila, Xabier
  341Pérez Fernández, Angel Celestino
  342Pérez Fernández, Helena
  343Pérez Fernández, Raquel
  344Pérez Garrido, María Isabel
  345Pérez Gonda, Diego
  346Pérez Igrexas, Xabier
  347Pérez Pintos, Manuel
  348Peña Rey, Manuel
  349Peña Rey, Manuel
  350Peña, Xico (Xico de Carinho)
  351Pillado Lista, Rafael
  352Pillado Maior, Francisco
  353Pintado Valverde, Xosé
  354Piñón Paz, Sergio
  355Ponte Santasmarinas, Laura
  356Pontón Mondelo, Ana
  357Porteiro García, María Xosé
  358Portero Arnáiz, Pablo
  359Portomeñe Pérez, Carlos
  360Posada Fernández, Celso
  361Pousa Lucio, Xoán Manuel
  362Pousa Rodríguez. Gloria
  363Prada Rodríguez, Inácio
  364Presa Suárez, Guillermo
  365Presas Bergantiños, Noa
  366Prieto Álvarez, Julián
  367Prieto Estévez, María Coral
  368Prieto Traveso, Mónica
  369Quijano Medín, Ángel Félix
  370Quintans López, Rebeca
  371Quinteiro Araújo, Paula
  372Quinteiro Núñez, Miguel A.
  373Quintillan Nuñez, Laura
  374Quintillan Nuñez, Marina
  375Quiroga, Santiago
  376Rabuñal Corgo, Henrique
  377Reaño Martínez, Soledad
  378Rego Candamil, Néstor
  379Regueira Pérez. Marcos
  380Reínoso Dominguez, Manuel Antonio
  381Revaldería Becerra, Miguel Ángel
  382Rey Piñeiro, Juan Carlos
  383Riaño Roa, Miguel
  384Rico Boquete, Pilar
  385Rivas Alonso, Silverio
  386Rivas Barros, Manuel (Manolo Rivas)
  387Rivas Cruz, Xosé Luís (Mini)
  388Rodil Fernández, Olalla
  389Rodríguez Baixeras, Xavier
  390Rodríguez Bermúdez, Xavi
  391Rodríguez Cabanas, Antonio
  392Rodríguez Cacharrón, Begoña
  393Rodríguez Cagiao, Roi
  394Rodríguez Caldas, María del Mar (Mar Caldas)
  395Rodriguez Carballeira, Manuel A.
  396Rodríguez Castro, Afonso
  397Rodríguez Cunha, Eduardo (Tatán)
  398Rodríguez Feixóo, José Luís
  399Rodríguez Fernández, Miriam
  400Rodríguez García, María
  401Rodríguez Gesto, Isolina
  402Rodríguez Iglesias, María Salomé
  403Rodríguez López, Antón (Antón Lopo)
  404Rodríguez Riveiro, Mª Soledad
  405Rodríguez Sánchez, Francisco
  406Rodríguez Suárez, Rafael
  407Rodríguez Veloso, Francisco
  408Rodriguez Veloso, Sebastián (Chano Rodriguez)
  409Rojas López, Paula
  410Rolland Etchevers, Eduardo
  411Román González, Modesto
  412Romero Falque, Xosé Lois
  413Rosi Decena, Hortensia
  414Rúas Comensanha, Miguel Anxo
  415Rubido Álvarez, Antón
  416Ruiz Vázquez, María José
  417Rumbo Mosquera, Jaime
  418Sáenz Castro, Cesar
  419Safa, Mohamed
  420Sampedro Ojeda, Francisco
  421Sánchez García, Antón
  422Sánchez García, Anxo
  423Sánchez Reboredo, Pilar
  424Santiago Álamo, Aarón Manuel
  425Santiago Soutullo, Mercedes
  426Santos Cabanas, Xosé Luís
  427Santos Pérez, Antóm
  428Santos Queiruga, Carmen
  429Santos Suárez, Xohan
  430Sarmiento Solla, Ramón
  431Sebio Peñas, Franciso (Paco)
  432Seixo Fernández, Suso
  433Seixo Lado, Xosé Ignacio
  434Senra Rodríguez, Lidia
  435Serantes Cuiña, Marta
  436Serrapio Amil, María Isabel
  437Sobral Fernández, Luciano
  438Solla Covelo, Ignacio
  439Solla Fernández, Eva
  440Solla Fernández, Eva
  441Solla Lago, Xosé Carlos
  442Soneira Veiga, Alberto
  443Suárez Canal, Alfredo
  444Suárez Fernández, Jorge Suárez
  445Suárez Martínez, Eulalia (Lali)
  446Suárez Vicente, Toia
  447Taboada Pérez, María Carmen
  448Tato Fontaiña, Antonia
  449Teasley, Cathryn
  450Teijeiro Gato, Mercedes
  451Toba Girón, María Xesús
  452Toba Girón, Xabier
  453Traba Díaz, Amada
  454Valadares Ocampo, Óscar
  455Valmaseda Pantoja, Jesús
  456Vaqueiro Foxo, Vitor
  457Varela Neira, María José
  458Varela Rodríguez, Ruth
  459Varela Seijo, Adrián
  460Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro
  461Vázquez Maseda, María Teresa
  462Vázquez Pillado, Teresa C.
  463Vázquez Vázquez, Guillerme
  464Velasco Souto, Carlos F.
  465Vicente González, Xulio
  466Vidal Capón, Andrés
  467Vidal Conde, María
  468Viéitez Alonso, Henrique
  469Vilalba Seoane, Isabel
  470Vilas Alonso, Alberto
  471Vilaverde Pego, Eva
  472Villafafila Deza, María Jesús
  473Villanueva Domínguez, Carlos
  474Villar Sanjurjo, Javier
  475Villaverde Balsa, Carlos Santiago
  476Viqueira Sende, Xosé Manuel
  477Vizoso Amado, Lucía
  478Viñas Otero, Isabel
  479Xestoso González, Manuel
  480Zayas Delgado, Mª Isabel
  arachni_name
  4811
  4821
  4831
  4841
  4851
  4861
  4871
  4881
  4891
  4901
  4911
  4921
  4931
  4941
  4951
  4961
  4971
  4981
  4991
  5001"'`--
  5011)
  arachni_name)
  5021
  arachni_name"'`--
  5031
  APOIOS INDIVIDUAIS
  504A
  505ABAD FRA ANA
  506AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  507AIRA LÓPEZ, MONTSERRAT
  508ALBARRÁN GÓMEZ, FRANCISCO JAVIER
  509ALBERTE IGLESIAS, VICENZO
  510ÁNGULO
  511ÁNGULO
  512ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  513ARES TABOADA, JOSE ANTONIO
  514ARIAS NÚÑEZ XOSE LUIS
  515Abad Abad, Juan Carlos
  516Abad fra antonio
  517Adelaida Abad Isla
  518Adrián Rodriguez Bravo
  519África Leira Sanmartín
  520Alba Fidalgo
  521Alba Inés Pé Sánchez
  522Alberto Covelo Lago
  523Alejandro González Diaz
  524Alejandro González Diaz
  525Alejandro López Regueiro
  526Alícia Lorenzo Faro
  527Alonso Castro Maria
  528Alonso Castro, Maria Paz
  529Alonso Pérez Paloma
  530Alonso Pérez Paloma
  531Alonso da Costa José Benito
  532Alonso da Costa José Benito
  533Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  534Álvarez Lobariñas Xosé Bieito
  535Álvarez Núñez María Sabela
  536Álvarez Paz, María Jesús
  537Álvarez libres xabier
  538Alvarez santamarina nieves
  539Alvite Alvite Paula
  540Amado Laschuetza Maria de los Ángeles
  541Amaro Caamaño Antonio
  542Amaro Caamaño Pilar
  543Amieiro López Alejandro
  544Ana Arellano
  545Ana María Montero Borrazás
  546Ana Rosa Sebio Peña
  547Ana Vanesa Calvo De Jesus
  548Ana Vidal Fungueiriño
  549Ana ferreiro sanchez
  550Andina Penabad, Antonio
  551Andrés Luca López
  552Andrés Omeñaca Bellón
  553Angel Ignacio grilo varela
  554Angel Lage Rivas
  555Ángela Fraga María
  556Angueira Gómez José Alberto
  557Antón García Fermández
  558Antonio Díaz Otero
  559Antonio Domínguez, Marta
  560Antonio Gómez perez
  561Antonio Taboada
  562Antòn Àlvarez
  563Antòn Àlvarez Pe
  564Anxo Romero Louro
  565Anxo sendon lago
  566Aragundi Castro Carlos
  567Arenas Barreiro Xose Lois
  568Ares Touriño, Milagros
  569Armas Castro Santiago
  570Arroyo Estevez M Carme
  571Asunción Méndez sande
  572Asunción Veloso Peaguda
  573Atanasio Iglesias,Ernesto
  574Avelino Tourís Fajardo
  575Avila Alonso Alejandro
  576BARAHONA EDE SOFÍA
  577BEIRO RODRIGUEZ PILAR
  578Banhos Campo Alexandre
  579Barbosa Sánchez Julia
  580Bargiela Domínguez, Xoán
  581Barral Gil marcos
  582Barreiro Germade,M. Isabel
  583Barreiro López, Manuel
  584Barreiro Martínez Odilo
  585Barreiro Neira, Carmen
  586Barreiro Solla Angel Herminio
  587Barreiro Viñas, Adrián
  588Barreiro Viñas, Brais
  589Barreiro Viñas, Brais
  590Barxa Alvarez, Nemèsio
  591BautistaFernández Hortensia
  592Beatriz Rey
  593Beatriz Varela
  594Becerra Martinez Milagros
  595Becerra Martinez Milagros
  596Begoña Fontenla Alonso
  597Begoña Fontenla Alonso
  598Berguer
  599Bernardo Rodrigues Nunes
  600Blanca Caamaño Gonzalex
  601Blanco Calvo Manuel
  602Blanco Domínguez Isabel
  603Blanco Monteiro Begoña Cristina
  604Bouzó Fernández, Ánxeles
  605Bouzó Fernández, José
  606bouzon besteiro consuelo
  607Brais alvarez lopez
  608Branco Ansoar, Carlos
  609Branco Buxán, Xosé Ramón
  610Bret Franco, Carolina
  611Bugalho Sánchez, Laura
  612CASTRO,ANA
  613CES RIOBOO Guadalupe
  614CES RIOBOO Guadalupe
  615ca
  616Caamaño Casas Matilde
  617Caamaño Villar Manuel Francisco
  618Cabanas Chedas Daniel
  619Cal Martínez, Rosa
  620Calero Prado, Xerome
  621Calviño Baleares Virginia
  622Calvo Mosquera, Mar
  623Camaño gestado rafael
  624Camaño gestado rafael
  625Cambeiro Cives, lois
  626Cambrón Infante, Ascensión
  627Campos Dorado Francisco
  628Campos Sáez, Enrique
  629Canceas Lemos Benito M.
  630Candal Varela Juan Manuel
  631Cao Novo Regina
  632Carames Casal, Maria Teresa
  633Carballa Alonso, Xan
  634Carballal Lopez, Vicente Manuel
  635Carballo Davila Dolores
  636Caride Pascual Alfonso
  637Caride Pascual Alfonso
  638Carlos Lagarón Gómez
  639Carme Tallón Alvarez
  640Carmen Cruces Artero
  641Carmen Meilán
  642Carmen Oliva Muro
  643Carmen Oliva Muro
  644Carmen Salgado Martínez
  645Carmen Salgado Martínez
  646Carmen Salgado Martínez
  647Carmen remuñan Martínez
  648Carmen salgado
  649Carmen soto Álvarez
  650Carnero Gómez Carmen
  651Carnero Gómez Carmen
  652Carral Corbacho
  653Carral Corbacho
  654carrillo santiago bernardo
  655Casado Rodríguez, Ramón
  656Casas Rodrigues, Joám
  657Castro Castro Anton
  658Castro Torres, Leticia
  659Castro Zaera Marta
  660Castro Zahera Madó
  661Castro, Gonzalo
  662Cebey Olveira Carlos
  663Cebey Olveira Carlos
  664Celso Diaz León
  665Centeno Paradela Rubem
  666César Vila, Manuel
  667Cid García Ariadna Iris
  668Conchi Alvarez Magdalena
  669conchilloria
  670Conde conde xaime
  671Cossini Benchimol Ignacio Esteban
  672Costoia Garea, María Xesús
  673Costoya Ferreiro Jesús
  674Cota Muñiz Isabel
  675Cotelo Botana Margarita
  676Couto Gómez Alfredo Ramón
  677Covelo Lago Xoán Alberto
  678Covelo Lago Xoán Alberto
  679Crespo Santiago, Xosé Carlos
  680Cristina Amor Faya
  681cristina Guerreiro Peralba
  682Cristina Lestegás Pérez
  683Cristina Monzo Garcia
  684Cruces Artero María Asunción
  685Cruces Artero, María Jesús
  686Cruces Artero, María Jesús
  687Cruz Márquez López
  688Cuquejo Alonso Sandra
  689Curiel Fernandez, Manuel
  690DIniz Carlos Obdulia
  691Daniel Rio
  692Daniel Rodriguez Queijas
  693David Otero
  694De Lucas Lema Gonzalo
  695de la Herrán Lojo, Inmaculada
  696delfina meire dorado
  697Delio García Represas
  698Diaz Alvarez Jaime
  699Diaz Cuerpo teresa
  700Diaz Cuerpo teresa
  701Díaz Rifón, Yiyo
  702Dieguez raposeiras jesus oscar
  703Dios Diz, Xosé María
  704Docampo Paradelo Manuel
  705Docampo Paradelo, Gustavo
  706Dolores Outeiral Souto
  707dolores patiño iglesias
  708Domínguez Domínguez Marta
  709Domínguez López Adolfo Antonio
  710Domínguez López Adolfo Antonio
  711Dores Fernandez Abel
  712Dorotea Martínez
  713Eduardo Rodríguez Cunha
  714Eire García Cid
  715Eiroa de la Puente, Lourdes
  716Eiroa de la Puente, Lourdes
  717Elena Pedreira Gomez
  718Elke Lamek C H tv tv
  719Enrique Parcero Rodríguez
  720Enrique Parcero Rodríguez
  721Erea Estévez Campos
  722Ernesto Atanasio Iglesias
  723Estévez Lorenzo Rosa
  724Etxaniz Zirrilla
  725eustaquio puga muñoz
  726Everilda Pedrosa Freire
  727FERNÁNDEZ IGLESIAS, Xesús Xosé
  728FERNÁNDEZ PEREIRA, XOÁN CARLOS
  729FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CONSTANTINO
  730Faza Diéuez Isaura
  731Félix Caride Corres
  732Fernández Bello, Xan
  733Fernández Carracedo Sonia María
  734Fernández Castro Montse
  735Fernandez Gonzalez Fernando
  736Fernández Iglesias, Xesús X.
  737Fernandez Lareo Begoña
  738Fernández López Laura
  739Fernández Paz, Patricia
  740Fernández Pazo Noa
  741Fernandez Picos Isabel
  742Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  743Fernández Requeixo Bernaldo Xosé
  744Fernandez Rodrigo borja
  745Fernández Varela Luis
  746Fernández Veloso, Xela
  747Fernández garaia ixa
  748fernandez vilela soledad
  749Fernando
  750Fernando Concheiro Abal
  751Fernando Fernandez Gozalez
  752Fernando Izquierdo PéreZ
  753Fernàndez Pena Isabel
  754Ferreiro Currás
  755Ferreiro Diaz, Lola
  756Ferreiro Vidarte Mariam
  757Fidalgo Joga Raquel
  758Fiz Fernandez Perez
  759Fontecha Vázquez, Jose Luis
  760Fontecha Vázquez, Xulio
  761Fraga Pérez, Xosé Manuel
  762Fraguela seoane manuela
  763Francisca Vazquez
  764Francisco Chivite Mosquera
  765Francisco González Olveira
  766Francisco Veiga
  767Francisco Xavier Salgado García
  768Françoise gauthier
  769Freire Bargados, Eduardo
  770Fresenga Araujo, Cintia Micaela
  771GONZALEZ HIDALGO, MARÍA CONSUELO
  772Galocha Seivane, Anxos
  773Galocha, Luz
  774García Abalo Inmaculada
  775Garcia Castro, Vicente
  776Garcia Martin, Teresa
  777Garcia Pereiro, Pilar
  778García Soto María Antonia
  779Garcia Vasques, X. Carlos
  780Garcia Vázquez, X. Carlos
  781garcía mosquera, elvira
  782Gil Nieto, María Luisa
  783Ginzález Martínez, Rosa
  784Girau Alonso, Amelia
  785Girau Alonso, Amelia
  786Gloria docampo corral
  787Gómez Álvarez, Xurxo
  788Gómez Cortés, Ana María
  789Gómez García Carme
  790Gomez Gomez Maria Luisa
  791González Campo Agustín
  792González Campo Xoán Carlos
  793González Gnzález Xusta
  794González González Xusta
  795González Lagarón M.Luisa
  796González Lamas berta
  797González Losada Xose Ramón
  798González Miguéns, Roberto
  799González Pardo Sabela
  800Gonzalez Penha Diego
  801González Rodriguez, Francisco Manrique
  802González Vázquez, Xosé lois
  803González da Silva, Teresa
  804González peña Ross
  805González tesan José Ramón
  806González, García . Pilar
  807GonzálezGonzález Xusta
  808Gonzalo Seoane, Margarita
  809Gonçalves Devesa Mónica
  810GrandeGrandeM.Anunciación
  811Graña Eiras Puri
  812Guimerans Fernandez, Miguel Angel
  813Gutiérrez Estoa Federico X.
  814Hermida Rivas, Consuelo
  815Hermo Somoza, Chelo
  816Hervada Pérez, Enrique
  817Hipólito Rodríguez González
  818Hortensia Arcos Fernández
  819IGLESIAS BLANCO M°ANGELES
  820Ignacio Alvarez martinez
  821Ignacio Esteban Cossini Benchimol
  822Irene Calvo Mosquers
  823Irene de Castro Graña
  824Iris López Mūller
  825Isabel Mouriño Chas
  826Isabel Piñeiro Cabalo
  827J Ignacio Jorganes Echezarreta
  828Javier iglesias ramos
  829Jesus miguez
  830Jesus perez moreda
  831Joám Luís Ferreiro Caramês
  832Jorge Valladares Vaquerl
  833José Luis Burón Eiras.
  834Jose Antonio Requeijo Diaz
  835José Felipe Aragunde Galiñanes
  836José Francisco Fernández Méndez
  837José Goicoa Otero
  838José Goicoa Otero
  839José González Alonso
  840José Ramón González tesan
  841Jose Sánchez docon
  842José Suárez Colmenero
  843Josefa Lago Vazquez
  844Juan Jose Lampon Rego
  845Julio Iglesias Corchero
  846justo navarret mon
  847Lagarón GOMEZ EMILIO
  848Lago Vargas Constantino
  849Lamazza Torres, María
  850Laura Pérez Durán
  851Laura spínola Conde
  852Leandro sergio cossini benchimol
  853Ledo Andión, Margarita
  854Ledo Andión, Margarita
  855Ledo Menezes, Patricia
  856Leira Sanmartín África
  857Leiro Alvarez Luis
  858Leirós Gude Xosé Lois
  859Lelievre Houiseau Gerarf
  860Lema Bendaña, José Ramón
  861Lidia Fariña Piñeiro
  862Lidia Fariña piñeiro
  863Lillo Pichel Teresa
  864Lois Mosquera Mariña
  865Lois Mouriño Couto
  866Longo Fernandez, Ana
  867Longueira Gómez, Mariña
  868López Acosta Manuel
  869López Caamaño Virtudes
  870López Carreira, Anselmo
  871López Fernández Carmen
  872Lopez Garcia Elvira
  873Lopez Garcia Elvira
  874López Gómez, Matilde
  875López González Tomás
  876López Lires Laura María
  877López López Fernando
  878López López Mercedes
  879López Rego, Beatriz
  880López Vilas Esmeraldo
  881López Vilas Esmeraldo
  882Lorenzo Castiñeiras Bibiana
  883lorenzo fernández,herminio
  884Lourdes Vila Amarelle
  885Louzao Rodrígurz, Xoán
  886Luaces Pulpeiro Antonio
  887Luca López, Andrés
  888Lucia Alvarez Alvarez
  889Lucía González Docampo
  890Luisa Abad Abad
  891Luz Amigo Martinez
  892M ADELA Garcia Fernandez
  893M. Cristina Fernández Davila
  894M. José Banga Rodríguez
  895MACEIRA FIGUEIRA, MARGARIDA
  896MARIA JOSE FRIAS ROMAN
  897Maio Lago Antonia
  898Maite Crespo Abelleira
  899Manú Gallego Rodríguez
  900Manuel Angel Ricón Reguera
  901Manuel Esperante Ces
  902Manuel García Vazquez
  903Manuel García Vazquez
  904Manuel García Vazquez
  905Maquieira Gómez, Patricia
  906Mar Gómez Tapia
  907Mar Gómez Tapia
  908Mara Jesús González González
  909Marcial Dieguez Dieguez
  910Marcos Miguel González Campo 76994698j
  911María Esther Crespo Iglesias
  912María Jesús Juanatey Malvarez
  913María Jesús Juanatey Malvarez de
  914Maria Jose Garcia Gomez
  915María Luz López Grande
  916Maria Luz Maset Catalá
  917Maria Perfecta Carballo Pidre
  918María Piñeiro Pérez
  919María Portela Vázquez
  920María Salvado López
  921María Salvado López
  922María Xosé Canitrot Trillo
  923María Xosefa Ortiz de Galisteo Pérez
  924María del Rosrio Faraldo Rodríguez
  925Maribel Tato Sánchez
  926Marina Galiana Ocaña
  927Marisa Andrade Pérez
  928Marisa Riesco Prieto
  929Mariñi Lopez Anxela
  930Mariño Baamonde Ana Isabel
  931Mariño Varela Xose
  932Marta Elena Cacheda Pérez
  933Marta Gil Paramos
  934Marta Pérez Testa
  935Martha Antuña Gallego
  936Martín Arce Rodríguez
  937Martinez Gil María Sara
  938Martínez Gude Rita
  939Martínez Rubio Alberto
  940Matilde Gonzalez Gomez
  941Matilde Mateos Reinoso
  942Matilde Mateos Reinoso
  943Mato Alborja, José
  944Mato Fernández, M. Soledad
  945Mercedes Otero Iglesias
  946Migue Mastrapa cruz
  947Miguel Angel Revalderia Becerra
  948Miguel mastrapa cruz
  949Miro
  950Mirón García, Xulia
  951Moldes Casal Eva
  952Montero Borrazás, Mónica
  953Monteso Fernandez Raquel
  954morais moran olga
  955Moral Vila, Jorge del
  956Morales Gorría, María José
  957Mosquera Estevez david
  958Mouriño Couto, Lois
  959Muiños Gonzalez Xose
  960Nacho Jorganes Echezarreta
  961Neira Abuin Emilio
  962Neves Amado Señaris
  963Nieves García Lorenzo
  964Nieves Gil Rodal
  965Nieves de becerra Gil
  966Nogueira Meixe, Xaime
  967Novo Arrojo Tereixa
  968Ofelis Chicote
  969Ojea Rodriguez Juan Carlos
  970ojea rodriguez juan carlos
  971Olga Alvarez Magdalena
  972Otero Castuera María del Carmen
  973Otero Montoto Andrea
  974Outeiro González Xosé Antón.
  975PABLO RODRIGUEZ FERNANDEZ
  976Pablo Prado Fernández
  977Pablo Sanjurjo López
  978Paco Viturro Abeixón
  979Paradela Hernández Helena
  980Pardo Millor Beatriz
  981Pardo Pérez Fernanda
  982Pazo Blanco Ana María
  983Pazo Maside Marta
  984Pazo Maside Rosalía
  985Pedreira Mirás, Xosé Antón
  986Pedreira Sánchez, X. Carlis
  987Pena Buceta, Xosé Lois
  988Pepa Baamonde García
  989Pepa Baamonde García
  990Pereira Rivas Teresa
  991Pereira Gondar, David
  992Pereira Pereiro, Pilar
  993Pereiro Saavedra, Pilar
  994Pérez Blanco, María del Rosario
  995Pérez Coto, Rodrigo
  996Pérez González María de Lourdes
  997Pérez González, María de Lourdes
  998Pérez Lijó, Pilar
  999Pérez Lijó, Pilar
  1000Pérez Orge Cecilia
  1001Pérez Orge Cecilia
  1002Perez Rey Manuel
  1003Perez vacas balbino
  1004Peña Diaz Francisco Xabier
  1005Peña Hernández, Carmen
  1006pilar sotelino couñago
  1007Pillado Salgado, Araceli
  1008Pintos Barreiro, Pura
  1009Pisos Otero Silvia
  1010Pita Carretero Felipe
  1011Piñeiro Lema, María Jesús
  1012Polvorinos Pérez teodoro
  1013Ponte Miramontes, María Dolores
  1014Ponte barreiro juan ramon
  1015Pousa Lucio, Xoan Manuel
  1016Prado Cores, Montse
  1017Queiruga Méndez, Rosa Mª
  1018Quijano Medín, Ángel Félix
  1019Quijano Ocampo, Viana
  1020Quintas Fortes Francisco Manuel
  1021Quintas Fortes, Francisco M.
  1022Quinteiro Rendo, Rosa
  1023RIOS CIDRÁS, XOSE
  1024Ramallo, Fernando
  1025Ramón J. Varela Puig
  1026Ramón J. Varela Puig
  1027Ramona Barrio Rodriguez
  1028Ramos Rodríguez, Perfecto
  1029Raquel Chao Rodrez
  1030Raúl Galego
  1031Remuñán López, Teresa
  1032Rey Piñeiro, Manuela
  1033Rey Piñeiro, María
  1034Rial Rubio Manuel
  1035Rial Rubio Manuel
  1036Rial Rubio Mario
  1037Rial midon, belen
  1038Ricardo Rodríguez bolaño
  1039rio fra maria ofelia
  1040Rita Martínez Gude
  1041Rita Naveira Roel
  1042Roberto López L.
  1043Roberto cabaleiro
  1044Rodríguez Álvarez, Ana Paula
  1045Rodríguez Álvarez, Brais
  1046Rodríguez Aparicio Amparo
  1047Rodríguez Cabana, Celestino
  1048Rodríguez Cabana,Celestino
  1049Rodríguez Dieguez Jesus
  1050Rodríguez Fernández, Xavier
  1051Rodríguez Fernàndez Míriam
  1052Rodríguez González Hipólito
  1053Rodriguez Gonzalo, Ruth
  1054Rodriguez Muñoz, Esthee
  1055Rodríguez Rivera Catonio
  1056Rodríguez Rodríguez Lurdes
  1057Rodríguez Silvar, Carlos
  1058Rodriguez Vila Xacobr
  1059Rodriguez Villar Inma
  1060Román García Xosè Henrique
  1061Romero Barreiro Lola
  1062Rosa Estévez Álvarez
  1063Rosa Salamanca
  1064Rosado Rendón Elvira
  1065Rosario Alvarez Gundin
  1066Rouco Llanderrozas Gloria
  1067Rouco Llanderrozas Xerman
  1068Rouco Llanderrozas Xerman
  1069Ruben Mateos Lopez
  1070Sabela Fraga Costa
  1071Sabela Pérez Iglesias
  1072Saians Torrado, Xosé
  1073samartino murias dolores
  1074Sampedro Martínez, Pilar
  1075Sanchez Luces Victoria
  1076Sanchez Mancebo, Montserrat
  1077Sanchez fernandez Antón
  1078Sanisidro Vázquez, Elisa
  1079Sanluís Sánchez, Agustín.
  1080Santiago Perez Poza
  1081Santiago rodriguez
  1082Sebio Peña Ana Rosa
  1083Sebio Peña, Francisco
  1084Senra Rodriguez Lídia
  1085Sofía González Peña
  1086Sol Beiroa Troiteiro
  1087Soledad López Facal
  1088Soledad Vázquez Ansede
  1089Soledad sebio Peña (Marisol)
  1090Solla martin Andrés
  1091Soraya paralela
  1092Suanzes Felicia
  1093Suárez Carnota Ignacio
  1094Sueiro Benavides Angeles
  1095Sumavielle Rodríguez Marcos
  1096Susana Alberti
  1097Susana Regueira Garcia
  1098Susana Trelles
  1099Susavila Cajaraville Francisco
  1100Suso Vázquez González
  1101Suso Vàzquez González
  1102Tano Guerra Garcia
  1103Tareixa Ledo Regal
  1104Tato Bello, Leopoldo
  1105Teijeiro Gato, Mercedes
  1106Tembra Picon Antonio
  1107Teresa Martínez OCaña
  1108Tourís Fajardo, Avelino
  1109Touriño García rosario
  1110Trigo Arcos, María Esther
  1111Trigo Lorenzo, María Carmen
  1112Ulla Otero Miguel Angel
  1113VAZQUEZ CASTRO CARLOS
  1114Valverde Nacho
  1115Varela Nogueiras M Luísa
  1116Vasco Lopez, maria belen
  1117Vasques Varela Aida
  1118Vazque xil carlos
  1119Vazquez Lozano Vicente
  1120Vazquez Armellini Parricia
  1121Vázquez García, Camilo
  1122Vazquez Lozano Vicente
  1123Vazquez Varela Verónica
  1124Veiga Buxán Xesús
  1125Veiga alvarez francisco javier
  1126Veiguela Reigosa Marta
  1127Veiguela Reigosa Marta
  1128Veloso Troncoso Santiago
  1129Veloso Troncoso Santiago
  1130Vicente Alvarez Marina
  1131Victoria Bernardez Alvarado
  1132Victoria Bernardez Alvarado
  1133Vidal Vidal, ANXO
  1134Vide González, Ismael
  1135Vieites Santos, Xaquín
  1136Vigil Ortega, Berta
  1137Vila Amarelle Rosa Maria
  1138Vilariño varela josé Braulio
  1139Vilas Vicente, Raquel
  1140Villar Rosende Teresa
  1141Villegas Andrino, Mercedes
  1142Viñas Otero, Isabel
  1143VÅZQUEZ VALE. RAMÓN
  1144Vàzquez Arias Rodrigo
  1145Xabier Méndez
  1146Xabier Méndez
  1147Xabier Rodriguez Villa
  1148Xaime Toxo
  1149Xaime conde conde
  1150Xeido
  1151Xerardo Rodríguez Arias
  1152Xesús Domínguez
  1153xoan soto
  1154Xosé Agapito Romeiro Barreiro
  1155Xosé Deira Triñaned
  1156Xose Fernández Piñeiro
  1157Xosé Lois Vilar Rodríguez
  1158Xosé Manuel Méndez Pérez
  1159Xose Ramón González Losada
  1160Xose Ramón González Losada
  1161Xosé Ramón Maseda Blanco
  1162Xosefa Sanchez
  1163Xosefa sanchez souto
  1164Xosefina Ferrás Sexto
  1165Zabala Iglesias, Uxío
  APOIOS DE COLECTIVOS
  1166A Nova Peneira
  1167Agrupación do Partido Comunista de Galica, A coruña
  1168Asemblea Republicana de Vigo
  1169Asociacion Agrupación Cultural Auriense (Ourense)
  1170Asociación Cultural Centáurea (Gondomar)
  1171Asociacion Cultural Fuco Buxán. (Ferrol)
  1172Asociación Cultural Millo Verde
  1173Asociación Cultural O Castro (Vigo)
  1174Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez( AGABO)
  1175Asociación Socio-Pedagóxica Galega (AS-PG)
  1176Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1177Associaçom cultural Xebra (Burela)
  1178Carlos César Touza García
  1179Centro Social A Revolta do Berbês (Vigo)
  1180Centro Social Faísca (Vigo)
  1181Centro Social Madia Leva (Lugo)
  1182Chao psrs
  1183Coletivo TransGaliza
  1184Domínguez López Adolfo
  1185Fundación Artabria (Ferrol)
  1186Fundación Galiza Sempre
  1187Fundación Moncho Reboiras
  1188Fundación Terra e Tempo de Estudos Nacionalistas
  1189José Felipe Aragunde Galiñanes
  1190José Felipe Aragunde Galiñanes
  1191MercedesZas
  1192Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo dé Viveiro Lugo
  1193Néstor Varela García presidente de Asociación gallega cubana Xulio Trigo de Viveiro Lugo
  1194O Facho, Agrupaçon Cultural
  1195rio fra maria ofelia
  1196santos soto marco antonio
  1197X. Carlos Garcia Vázquez
  1198Xose Manuel Alban lage

  Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil"

  Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook