Xesto a xesto: Unha posible saída ao caso dos cinco

Precedentes históricos para un acordo de alto nivel político.

José Pertierra – Rebelión

INTRODUCION

Recentes declaracións do Presidente Raúl Castro suxiren a vontade de Cuba para iniciar negociacións con Washington que puidesen resultar no retorno dos Cinco cubanos presos nos Estados Unidos. Ao responder preguntas de correspondentes en Brasilia, Raúl revelou a súa disposición de liberar algúns dos presos que están en Cuba como resposta a un xesto dos Estados Unidos de devolver aos Cinco. Caracterizou a xestión como “xesto e xesto”.(1)

Gibbon dixo que o único xeito de xulgar o futuro é polo seu pasado. E a historia ilumínanos agora unha posible solución a un dos temas máis espiñentos que aínda entorpece as relacións entre os Estados Unidos e Cuba: os presos.

O PRECEDENTE HISTÓRICO

Existe un precedente histórico para unha mutua liberación de presos, baseada en xestos unilaterais, pero recíprocos. É pouco coñecido, pero grazas a documentos desclasificados do goberno dos Estados Unidos, podemos decatarnos das negociacións delicadas que resultaron na liberación de importantes presos hai 30 anos.

En setembro de 1979, os Estados Unidos unilateralmente liberou a catro nacionalistas portorriqueños, e dez días despois Cuba actuou con reciprocidade e liberou catro cidadáns estadounidenses que estaban presos en Cuba.(2)

Curiosamente, a frase xesto-e-xesto que Raúl usa agora para a liberación dos Cinco é a mesma que usou o seu irmán, Fidel, en 1978, cando lle dixo aos diplomáticos estadounidenses Robert Pastor e Meter Tarnoff, “non entendo por que vostedes son tan estrictos cos portorriqueños. Os Estados Unidos puidesen facer un xesto e liberalos, e nós fariamos outro xesto, sen vínculo ningún, simplemente un xesto unilateral e humanitario”.(3)

Documentos do goberno dos Estados Unidos confirman que entre os anos 1978 e 1979 se produciron conversacións entre os gobernos de Washington e La Habana sobre un posible troco de presos. O Consultor de Seguridade Nacional, Zbigniew Brzezinski, dixo nunha carta ao Departamento de Xustiza en 1979:

“Castro e os seus representantes dixeron publicamente, e dixéronnos a nós en privado, que se liberamos os catro portorriqueños, que despois dun intervalo apropiado eles liberarían os catro cidadáns americanos encarcerados en Cuba. . . . Aínda que non deberiamos aceptar, ou mesmo considerar, un troco, o feito é que unha decisión positiva dos Estados Unidos probablemente resultaría nunha decisión positiva de parte de Cuba de liberar os cidadáns estadounidenses é algo benvido”. (4)

OS PRESOS QUE FORON LIBERADOS

Cando a súa liberación en 1979, os portorriqueños, Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores e Oscar Collazo, estiveran presos nos Estados Unidos por máis de 24 anos. Os estadounidenses que Cuba liberou posteriormente, Lawrence Lunt, Juan Tur, Everett Jackson e Claudio Rodríguez, pasaran máis de 10 anos presos nas cárceres cubanas.

OS INFORMES DE BRZEZINSKI E PASTOR

Un dos documentos desclasificados máis interesantes é un memorando redactado a principios de 1979 polo Conselleiro de Seguridade Nacional, Zbigniew Brzezinski, a John R. Standish, un Fiscal do Departamento de Xustiza. No DOCUMENTO, Brzezinski recomenda que o goberno dos Estados Unidos reduza as sentenzas dos catro portorriqueños.

A administración Obama puidese aprender do memorando de Brzezinski. Entendería os beneficios que puidesen fluír de negociacións de xesto-e-xesto. Por exemplo, no seu informe ao Departamento de Xustiza, Brzezinski resaltou que o encarceramento continuo dos portorriqueños botalle leña ao lume dos críticos da política estadounidense, e que a súa liberación “sería benvida” como un xesto humanitario e de compaixón”. Brzenzinski engade que “a liberación destes presos quitaría da axenda das Nacións Unidas, do Movemento dos Non-Aliñados, e outros foros internacionais, un tema propagandístico que usan anualmente para criticar aos Estados Unidos, e que ultimamente é utilizado como un exemplo da inconsistencia da nosa política de dereitos humanos”.(5)

Robert Pastor fixo fincapé no mesmo nun memorando datado o 26 de setembro de 1978. Despois de facer unha avaliación de custos e beneficios sobre a situación, Pastor concluíu:

“Cheguei á conclusión que os riscos de liberar (aos nacionalistas portorriqueños) incondicionalmente son mínimos, mentres que os beneficios, como un xesto humanitario e compasivo son grandes. Tamén creo que o Presidente recibiría grande beneficio político en Puerto Rico, xa que hai amplo apoio por ese tipo de decisión aí”.(6)

O CASO DOS CINCO

Os que critican a política dos Estados Unidos agora sinalan que o caso dos Cinco é un exemplo da dobre moral estadounidense: os terroristas libres en Miami, e os que foron alá para protexer a Cuba dos terroristas, presos. Os Cinco cubanos son parte dun equipo de axentes que Cuba enviou a Miami para acumular evidencia contra os grupos e persoas que dirixían unha campaña de terror contra a Illa: unha cruzada terrorista que cobrou máis de 3.000 vidas. O equipo infiltrou aos grupos terroristas cubano-americanos, e Cuba entregoulle ao FBI a evidencia que eles acumularan, incluíndo os nomes, apelidos e direccións dos terroristas. Cuba pensaba que o FBI arrestaría os terroristas, pero o FBI utilizou a evidencia que Cuba lle proporcionou para arrestar aos Cinco en 1998. O 8 de xuño de 2001, foron condenados e sentenciados colectivamente a catro cadeas perpetuas máis 75 anos.

O caso agora está pendente ante o Tribunal Supremo de Xustiza, e este ano decide se o tribunal de primeira instancia violou os dereitos constitucionais dos Cinco, cando se rexeitou a cambiar a sede do xuízo. O litixio aconteceu nun Miami consumido pola hostilidade e os prexuízos contra Cuba. Dez premios Nobel someteron argumentos legais en forma de amicus curiae (“amigos da corte”), pedíndolle á Corte Suprema que revise o caso e que ordene o cambio de sede. Xunto aos premios Nobel, centos de deputados do mundo, incluíndo dous ex presidentes, máis tres vice presidentes do Parlamento Europeo e numerosos bufetes de avogados e organizacións de dereitos humanos se suman ao pedido ante o Tribunal Supremo.

A Comisión de Dereitos Humanos das Nacións Unidas sinalou que “un ambiente de prexuízos en Miami dominou o xuízo”, e o Grupo de Traballo sobre Detencións Arbitrarias concluíu que “a partir dos feitos e circunstancias en que se celebrou o xuízo e da natureza dos cargos e das severas sentenzas dadas aos acusados infírese que o xuízo non tivo lugar no clima de obxectividade e imparcialidade que se necesita para concluír que cumpre coas normas dun xuízo xusto”.(7)

Non obstante, aínda que os Cinco gañen o caso ante a Corte Suprema, non lograrían a súa liberdade no próximo futuro. A súa vitoria representaría simplemente o comezo novamente do xuízo nunha sede fóra de Miami. Unha solución moito máis elegante e expeditiva á súa prolongada detención sería unha orde executiva de clemencia do Presidente Obama que permitiría o seu regreso inmediato a Cuba.

¿PRESOS POLITICOS?

Un dos contenciosos máis importantes entre os dous países é que para Cuba Os Cinco son presos políticos que foron condenados nun ambiente de hostilidade e prexuízos anticubanos, mentres os Estados Unidos os considera delincuentes que violaron as leis do país.

O Presidente Obama rexeitaría a implicación de que os Cinco son presos políticos, pero insiste que Cuba debería liberar os seus presos políticos antes da normalización de relacións. É un tema espiñento, porque Cuba mantén que os seus presos non son presos de conciencia e que están condenados na illa por violar as leis cubanas.

Un troco directo de presos corre o risco da comparación ante a opinión pública dos presos e os delictos, pero un xesto unilateral seguido por outro xesto da contraparte suaviza a crítica, e esquiva o adxectivo político para describir os presos.

A historia, novamente, ilumínanos unha saída ao entramado político. Antes do troco mutuo de presos en 1979, os negociadores cubanos e estadounidenses tropezaron co uso do adxectivo político para describir os presos. Por iso, esquivaron un troco directo de presos que sería interpretado como unha aceptación tácita á noción que o seu país tiña dos presos políticos.

Nunha carta ao congresista Benxamín Gillman en 1979, Brzezinski dixo “queremos evitar a conexión dos dous casos, e certamente a aparencia de igualar os delictos”.(8)

E nun memorando inmediatamente despois da liberación dos nacionalistas portorriqueños, Brzezinski comentou: “rexeitamos a posibilidade dun troco de presos, porque non consideramos aos portorriqueños como presos políticos,… Agora que o Presidente Carter decidiu reducir as sentenzas dos portorriqueños, ocórresenos que é a quenda de Castro de cumprir a súa promesa”.(9)

A clave para unha liberación mutua de presos é, como dixo Fidel en 1978 acerca da liberación dos nacionalistas, evitar a vinculación no troco e á vez negociar sobre a base de xestos humanitarios e unilaterais. A boa fe de ambas as dúas partes é esencial para este proceso.

OS PRESOS EN CUBA

Se a Administración de Obama lle estendese un xesto a Cuba e unilateralmente libera aos Cinco, ¿que xesto recíproco podería Cuba ofrecer? ¿Qué presos podería liberar e enviar aos Estados Unidos?

O Novo Herald de Miami recentemente citou os casos de varios presos en Cuba que puidesen ser de interese a Washington, incluíndo algúns dos que foron arrestados en marzo de 2003 e condenado en Cuba por estar a traballar baixo a dirección e o control da Sección de Intereses dos Estados Unidos en La Habana (SINA), máis outros cidadáns cubanos presos por espionaxe en Cuba.(10)

A diferencia dos presos que Cuba liberou en 1979, estes non son estadounidenses. Non obstante, traballaban directamente para o goberno dos Estados Unidos.

Washington non os quere abandonar, e por iso sempre insiste na súa liberación como unha peza clave nas negociacións entre ambos os dous países.

A través de canles diplomáticas, os Estados Unidos puidesen facerlles saber a Cuba cales dos presos son prioritarios.

O PODER DA CLEMENCIA EXECUTIVA

Soamente o Presidente ten o poder de estender unha clemencia humanitaria. Non sería un perdón. Simplemente unha redución das súas sentenzas que permitise a súa inmediata liberación. Non habería que comentar sobre a validez das condenas ou sobre os delictos. Non habería que condicionar a clemencia nas accións doutro país. Sería simplemente unha orde unilateral e humanitaria que reduciría as sentenzas ao tempo xa cumprido polos presos.

CONCLUSIÓN

Primeiro como candidato e agora como Presidente, Barack Obama, igual que o Presidente Carter nos anos 70, expresou o seu interese en mellorar as relacións con Cuba a través da diplomacia directa. O caso dos Cinco é unha pedra no camiño a calquera acordo entre os dous países. Unha clemencia executiva que permitise o retorno inmediato dos Cinco a Cuba e aos seus familiares sería un xesto significativo que, despois dun xesto recíproco de Cuba, puidese resultar na normalización das relacións entre os dous países.

José Pertierra é avogado. Representa o goberno de Venezuela na solicitude para a extradición de Luis Posada Carriles. A súa oficina está en Washington, DC.

NOTAS

(1) Raúl Castro: “Imos facer xesto e xesto, eses prisioneiros dos que ti falas queren soltalos, que nolo diga mañá, mandámosllelos para alá con familia e todo; que nos devolvan aos nosos Cinco Heroes, iso é un xesto de ambas as dúas partes “. (Entrevista de prensa concedida polo Presidente dos Consellos de Estado e de Ministros da República de Cuba, compañeiro Raúl Castro Ruz, e Luiz Inácio Lula dá Silva, Presidente da República Federativa de Brasil, en Brasília, o 18 de decembro de 2008, “Ano 50 da Revolución”. Versións Taquigráficas-Consello de Estado)

(2) Vexa ESTAFE Magazine, Monday October 1, 1979. “A diplomatic issue involving Cuba was resolvede last week when Havana released four Americans from its prisons. For four years, Fidel Castro had said that they would be freed if the US released four Puerto Rican nationalists who were in prison for trying to assassinate President Truman and House leaders in the 1950 s. Carter granted them clemency two weeks ago. . . . On arrival in Miami, one of the former prisoners in Cuba, Lawrence Lunt. . . readily admitted that hei had been spying for the CIA “.

(3) That Infernal Little Cuban Republic: the United States and the Cuban Revolution, by Lars Schoultz, the University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2009 at page 324.

(4) Carta sen data de Zbigniew Brzezinski a John R. Standish, Pardon Attorney, for the Department of Justice. Nas páxinas 267 and 268 do Segundo volume de Futuros Alternos (Documentos Secretos) Editada por Jaime Rodríguez Cancel and Juan Manuel García Passalacqua, EMS, 2007. O subliñado na cita é noso.

(5) Ibid.

(6) Memorando de Robert Pastor a Zbigniew Brzezinski e David Aaron sobre Lolita Lebron, datado o 26 de setembro de, 1978. Futuros Alternos, Ibid, páxinas 228 e 229.

(7) Grupo de Traballo sobre a detención arbitraria (Nacións Unidas), Opinión No. 19-2005. Opinión adoptada o 27 de maio de 2005.

(8) Carta a Congressman Benjamín Gillman, US House of Representatives, de Zgigniew Brzezinski. Ver Futuros Alternos na páxina 213.

(9) Memorando de Zbigniew Brzezinski a Frank Moore sobre os presos estadounidenses en Cuba, Vexa Futuros Alternos na páxina 214.

(10) Avogados de espías cubanos non descartan “negociación política”, por Wilfredo Cancio Isla, El Novo Herald, 25 de xaneiro de 2009.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *